ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಥಳ

Palash Residency

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

2 ಸಭಾಂಗಣ|2 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 60, 170 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 233 0343

second Floor,Tirath Mansion,Near Overbridge, 5,Main Road, Ranchi, Jharkhand 834001, India
+91 651 233 0343
+91 651 233 0413
+91 651 233 0883
+91 651 220 7506
info@hotelpalashresidency.com
http://www.hotelpalashresidency.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Nandan Palace

₹ 700/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

200 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 1 ಹಾಲ್‌.|200 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ 1 ಹಾಲ್‌ ಗಳು

1 ಹುಲ್ಲು 700 ppl ಗೆ|1 ಲಾನ್ 700 ppl ಗೆ