ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಥಳ

Palash Residency

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

2 ಸಭಾಂಗಣ|2 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 60, 170 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 233 0343

second Floor,Tirath Mansion,Near Overbridge, 5,Main Road, Ranchi, Jharkhand 834001, India
+91 651 233 0343
+91 651 233 0413
+91 651 233 0883
+91 651 220 7506
info@hotelpalashresidency.com
http://www.hotelpalashresidency.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ