Hotel Accord

ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

|3 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 200, 200, 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 246 0045

Old H.B Road, Patel Chowk, Station Road, Near Patanjali, Ranchi
+91 651 246 0045
+91 651 246 0025
+91 651 301 0900
https://www.facebook.com/AccordHotels/
http://www.hotelaccord.in/
contact@hotelaccord.in
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Mangalam Banquet Hall

₹ 500/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

|2 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 500, 1500 ಜನರಿಗಾಗಿ