ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Accord

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

3 ಸಭಾಂಗಣ|3 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 200, 200, 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 246 0045

Old H.B Road, Patel Chowk, Station Road, Near Patanjali, Ranchi, Jharkhand 834001, India
+91 651 246 0045
+91 651 246 0025
+91 651 301 0900
https://www.facebook.com/AccordHotels/
http://www.hotelaccord.in/
contact@hotelaccord.in
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ