ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Mangalam Banquet Hall

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 700 ಯಿಂದ

1 ಸಭಾಂಗಣ|1 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 1000 ಪಿಪಿಎಲ್

2 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|2 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 500, 1500 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 94311 0 0987

Cheshire Home Rd, Bariatu, Ranchi, Jharkhand 834009, India
+91 94311 00987
https://www.facebook.com/mangalam.banquet
https://www.facebook.com/Mangalam-Banquet-hall-246209408920851/
http://www.mangalambanquet.com/
kumaramit7700@yahoo.com
info@mangalambanquet.com
mangalambanquet@yahoo.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ