Hotel Yuvraj Palace

ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 800 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 800 ಯಿಂದ

|2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 250, 300 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 96936 5 0266

Kadru Road, Doranda, Forest Officers' Colony, Ranchi
+91 96936 50266
+91 651 248 0329
+91 651 248 0327
+91 651 248 0326
https://www.facebook.com/HotelYuvrajPalace/
http://hotelyuvrajpalace.com/
reservation@hotelyuvrajpalace.com
info@hotelyuvrajpalace.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Mangalam Banquet Hall

₹ 500/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

|2 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 500, 1500 ಜನರಿಗಾಗಿ