ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Sanskar & Banquets

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 700 ಯಿಂದ

1 ಸಭಾಂಗಣ|1 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 200 ಪಿಪಿಎಲ್

2 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|2 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 700, 1500 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 94319 3 1044

White House, Anandgram, Road No: 1, Near Stadium, Morabadi, Tetartoli, Morabadi, Ranchi, Jharkhand 834008, India
+91 94319 31044
+91 94311 74120
+91 651 255 2319
https://www.facebook.com/Hotelsanskar/
http://www.hotelsanskar.com/
booking@hotelsanskar.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ