ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Capitol Hill

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 900 ಯಿಂದ

3 ಸಭಾಂಗಣ|3 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 60, 60, 300 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 233 1331

Mahatma Gandhi Marg & Main Road, Ranchi, Jharkhand 834001, India
+91 651 233 1331
https://www.facebook.com/Hotel-Capitol-Hill-882294701828139/
http://www.capitolhotels.in/CapitolHill/index.html
capitolhillranchi@gmail.com
chreservations@capitolhotels.in
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ