Capitol Hill

ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 900 ಯಿಂದ

|3 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 60, 60, 300 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 233 1331

Near Punjab Sweet House, Mahatma Gandhi Marg, Maulana Azad Colony, Hindpiri, Ranchi
+91 651 233 1331
https://www.facebook.com/Hotel-Capitol-Hill-882294701828139/
http://www.capitolhotels.in/CapitolHill/index.html
capitolhillranchi@gmail.com
chreservations@capitolhotels.in
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Mangalam Banquet Hall

₹ 500/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

|2 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 500, 1500 ಜನರಿಗಾಗಿ