Chanakya Hotel

ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,200 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,400 ಯಿಂದ

|4 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 80, 150, 250, 250 ಪಿಪಿಎಲ್

2 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|2 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 1000, 4000 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 246 1211

Station Rd, Sirom Toly, Gosaintola, Ranchi
+91 651 246 1211
https://www.facebook.com/chanakyabnrranchi/
http://www.chanakyabnrranchi.com/
reservations@chanakyabnrranchi.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Mangalam Banquet Hall

₹ 500/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

|2 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 500, 1500 ಜನರಿಗಾಗಿ