ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಥಳ

Chanakya Hotel Ranchi

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,200 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,400 ಯಿಂದ

4 ಸಭಾಂಗಣ|4 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 80, 150, 250, 250 ಪಿಪಿಎಲ್

2 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|2 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 1000, 4000 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 246 1211

Station Rd, Sirom Toly, Gosaintola, Ranchi, Jharkhand 834001, India
+91 651 246 1211
https://www.facebook.com/chanakyabnrranchi/
http://www.chanakyabnrranchi.com/
reservations@chanakyabnrranchi.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ