Hotel AVN Grand

ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 700 ಯಿಂದ

|4 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 60, 100, 200, 250 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 97714 6 1298

Opposite G.E.L Church, Sharma Lane & Main Road, Ranchi
+91 97714 61298
+91 651 233 2861
https://www.facebook.com/hotelavn.grand
http://www.hotelavngrand.com/
info@hotelavngrand.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Mangalam Banquet Hall

₹ 500/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

|2 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 500, 1500 ಜನರಿಗಾಗಿ