ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Element

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 700 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 800 ಯಿಂದ

1 ಸಭಾಂಗಣ|1 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 246 1936

Station Rd, Sirom Toly, Gosaintola, Ranchi, Jharkhand 834001, India
+91 651 246 1936
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ