Hotel Ranchi Ashok

ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,200 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,300 ಯಿಂದ

|1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 130 ಪಿಪಿಎಲ್

2 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|2 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 2000, 5000 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 248 0759

Near Mecon Limited, Vivekanand Chowk, Doranda, Resaldar Nagar, Ranchi
+91 651 248 0759
https://www.facebook.com/hotelranchiashok/
http://hotelranchiashok.com/
hotelranchiashok@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Mangalam Banquet Hall

₹ 500/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

|2 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 500, 1500 ಜನರಿಗಾಗಿ