ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Ranchi Ashok

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,200 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,300 ಯಿಂದ

1 ಸಭಾಂಗಣ|1 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 130 ಪಿಪಿಎಲ್

2 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|2 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 2000, 5000 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 248 0759

Vivekanand Chowk, Doranda, Ranchi, Jharkhand 834002, India
+91 651 248 0759
https://www.facebook.com/hotelranchiashok/
http://hotelranchiashok.com/
hotelranchiashok@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ