Hotel The Raso

ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 650 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 850 ಯಿಂದ

|2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 300, 500 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 70701 9 6601

Birsa Chowk, Khunti Road, Birsa Nagar, Ranchi
+91 70701 96601
+91 651 688 8861
https://www.facebook.com/hoteltherasoranchi/
http://hoteltheraso.com/
hoteltheraso@gmail.com
info@hoteltheraso.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Mangalam Banquet Hall

₹ 500/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

|2 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 500, 1500 ಜನರಿಗಾಗಿ