ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Om Regency

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 450 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 550 ಯಿಂದ

1 ಸಭಾಂಗಣ|1 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 100 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 221 2831

Main Road, Ranchi, Jharkhand 834001, India
+91 651 221 2831
https://www.facebook.com/hotelomregency/
http://www.hotelomregency.com/
omregency@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ