ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Sunrise Inn

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 400 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

1 ಸಭಾಂಗಣ|1 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 250 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 651 222 3506

Main Rd, Upper Bazar, Ranchi, Jharkhand 834001, India
+91 651 222 3506
+91 77650 62238
sunriseinn2013@gmail.com
hotelsunrise.ranchi@gmail.com
http://www.sunriseinn.co.in/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ