బాంకెట్ హాల్

Manya palace

+91 99341 4 0419

Opp. Birsa Stadium, Tetartoli, Morabadi, Ranchi, Jharkhand 834008, India
+91 99341 40419
బాంకెట్ హాల్
వేదిక క్రమం బాంకెట్ హాల్
లొకేషన్ నగరంలో